Nowe chodniki w rejonie ulic Braci Pisko i Szpitalnej

2021-01-07

W ostatnich dniach ubiegłego roku, 22 grudnia, samorząd zakończył realizację remontu chodników w rejonie ul. Braci Pisko i ul. Szpitalnej. Zadanie kosztowało blisko 33 tys.zł, a wykonawcą była Firma Usługowo – Handlowa Andrzej Morys z Wiśnicza.

W ramach przedsięwzięcia powstało 185 m2 nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżami. Pojawiły się również nowe krawężniki drogowe od strony jezdni o łącznej długości 115 mb.
Wartość robót to 32 995,98 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane przy okazji inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej Łabędy, która wykonywała na swoim terenie remont ciągów pieszych.