NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI

2010-02-19

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne kursy języka angielskiego oraz szkolenia komputerowe z możliwością uzyskania certyfikatu ECDL realizowane w ramach projektu "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości".

Projekt „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości" jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Uczestnikami projektu mogą być dorosłe osoby pracujące (powyżej 18 roku życia) zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności (lub ich uzupełnieniem, podwyższeniem).

 

Uczestnik projektu może skorzystać z jednego z dwóch cyklów szkoleniowych:
- Kurs języka angielskiego (120 godz.)
- Szkolenia komputerowe przygotowujące do zdobycia certyfikatu (170 godz.)

 

Rekrutacja uczestników projektu „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości" odbędzie się w dwóch etapach:

I. od 18 stycznia 2010 r. do 26 lutego 2010 r. (50 osób)
II. od 1 sierpnia 2010 r. do 30.10.2010 r. (50 osób)


Szczegółowe informacje oraz Regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej www.ECDL.bazaprojektow.eu