NOWE PROJEKTY PLANÓW PZP

2016-11-18

Do publicznego wglądu wyłożone zostały dwa projekty: 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, sala nr 13 (I piętro), godz. 15.00; 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ulicy Gliwickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, sala nr 13 (I piętro), godz. 14.00.

W dniach od 15 listopada do 5 grudnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3), w godzinach urzędowania, można zapoznać się w niezbędną dokumentacją ww. projektów. Uwagi do projektów planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte.