Nowe rozkłady autobusów do Zbrosławic, Tarnowskich Gór i Zabrza

2022-11-17

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje,, że z dniem 17 listopada wchodzą w życie nowe rozkłady jazdy linii 134, 153, 191, 739 i 791. Poniżej streszczamy najważniejsze zmiany.

Na żółtym tle czarny napis ZTM Info

Na wniosek operatora linii 191 wprowadzono dłuższy o 2 min. czas przejazdu autobusu, dostosowując go do rzeczywistych warunków przejazdu. Na tej samej linii, na wniosek Urzędu Gminy w Zbrosławicach, dokonano korekty godzin odjazdu autobusów, dostosowując je do planu lekcji w szkole w Boniowicach. Z kolei w dni wolne od pracy wydłużono dwie pary kursów tej z Boniowic Szkoły do Zbrosławic Urzędu Gminy.

Na wniosek mieszkańców Jasiony utworzono dodatkowe połączenie przesiadkowe w Księżym Lesie z linii 191 na linię 153 w kursie o godz. 17:38 z Tarnowskich Gór (w nowym rozkładzie jazdy o godz. 17:26). Nowe rozkłady spełniają również postulat skomunikowania Księżego Lasu z Rokitnicą (z przesiadką na linię 132) w dojazdach do miejsc pracy na godz. 6:00.

Częściowo zmienił się rozkład jazdy linii 153 w dni wolne od pracy, z dostosowaniem godziny odjazdów do typowych godzin pracy w Pyskowicach i Tarnowskich Górach.

Na linii 134, na wniosek Urzędu Gminy Zbrosławice, przyspieszono kurs z Tarnowskich Gór z godz. 21:26 na godz. 20:45 (oraz powrotny), a także, w celu usprawnienia przesiadki na przystanku Wieszowa Stacja Paliw z autobusów przyjeżdżających z Zabrza i Gliwic, kurs o godz. 15:49 z Wieszowy oraz kurs wcześniejszy o godz. 14:56 z Tarnowskich Gór, opóźniono je o 5 min.

Więcej szczegółów pod linkiem do strony ZTM (link).