Nowe zasady kwarantanny i izolacji

2020-09-03

2 września zmieniły się przepisy dotyczące izolacji i kwarantanny związanej z COVID-19. Czas kwarantanny może zostać skrócony z 14 do 10 dni, a okres przebywania w izolacji został powiązany ze stanem klinicznym pacjenta.

Nowe zasady kwarantanny i izolacji

Nowe zasady zwalniania z kwarantanny i izolacji wynikają ze zmiany dwóch rozporządzeń, które minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał 1 września 2020 r.


Obowiązkowa kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną oraz ta po powrocie z zagranicy (chodzi o cudzoziemców spoza Unii Europejskiej) została skrócona do 10 dni. W przypadku tych ostatnich kwarantanna liczona jest od następnego dnia po przekroczeniu granicy. Nie będzie konieczności wykonania testów. Osoby, u których nie wystąpią, żadne objawy zostaną zwolnione z kwarantanny automatycznie.


Izolację domową (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni), skrócono do 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypadku, gdy w czasie izolacji wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów. U osób z deficytami odporności czas izolacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia, do 20 dni.


Przypominamy, że w czasie kwarantanny:
• nie można opuszczać domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
• w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
• w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.