Nowe zawodowe horyzonty. Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych

2020-12-14

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” zaprasza do udziału w projekcie „Nowe Horyzonty-aktywizacja zawodowa osób 30+”. Bezpłatna pomoc w powrocie na rynek pracy skierowana jest również do mieszkańców Pyskowic.

Ulotka projektu opisanego w artykule

W czasach koronawirusa, upadku firm i zwolnień Technopark wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców regionu. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia lub poprawa sytuacji zawodowej mieszkańców, którzy ukończyli 30 rok życia.

Każdy uczestnik otrzyma:

  • - stypendium szkoleniowe 1355,44 zł brutto,
    - wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
    - szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i aktywnego poszukiwania pracy (możliwość udziału online),
    - udział w wybranym przez siebie certyfikowanym kursie specjalistycznym.

Dodatkowo można otrzymać płatne 3-miesięczne staże lub propozycje pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz regulamin wraz z dokumentami rekrutacyjnymi są dostępne na stronie internetowej www.technopark.gliwice.pl/nowehoryzonty.

Projekt finansowany jest w całości ze środków unijnych.