Nowe zawodowe horyzonty. Technopark Gliwice zaprasza na szkolenia i staże

2020-10-06

Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Pyskowic do udziału w projekcie „Nowe Horyzonty – aktywizacja osób 30+”. Celem działań jest wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia lub poprawa sytuacji zawodowej, którzy ukończyli 30 rok życia. Właśnie rozpoczyna się nabór do kolejnej grupy. 

Nowe zawodowe horyzonty. Technopark Gliwice zaprasza na szkolenia i staże

Każdy z uczestników projektu otrzyma: stypendium szkoleniowe, bezpłatne wsparcie doradcy, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i aktywnego poszukiwania pracy, kurs specjalistyczny, płatne 3-miesięczne staże lub oferty pracy.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. Mogą w nim również uczestniczyć osoby ubogie pracujące oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i pracujący w ramach umów cywilno-prawnych o niskich zarobkach.

 

Więcej informacji na stronie http://www.technopark.gliwice.pl/nowehoryzonty