Nowy budżet UE w Polsce. Daj się wysłuchać online!

2021-04-06

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dotyczących projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Zapraszamy do udziału.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro.

W połowie stycznia rozpoczął się proces konsultacji społecznych dokumentu. Szczegóły na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

W ramach konsultacji odbędą się również wysłuchania. Istota przedsięwzięcia polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na jego temat. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada w rządzie za przygotowanie Umowy Partnerstwa. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie publiczne w sprawie koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce na lata 2021-2027 odbędzie się 7 kwietnia w godz. 10.00-15.00.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl