Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

NOWY FORMULARZ WNIOSKU I INNE ZMIANY W ZWIĄZKU Z POMOCĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2020-07-15

Na mocy uchwały Rady Miejskiej z 25 czerwca br. modyfikacji uległy zasady korzystania z umorzeń w czynszu przez przedsiębiorców  – najemców gminnych lokali użytkowych  stanowiących własność gminy Pyskowice, którzy w związku z epidemią koronawirusa utracili klientów, zlecenia, dochody lub zostali zmuszeni do zawieszenia działalności. Istotną zmianą jest nowy formularz wniosku oraz okres stosowania ulg. Poniżej przedstawiamy obowiązujące, zaktualizowane zasady pomocy w tym zakresie.

Z umorzenia czynszu w związku z COVID - 19 (bez kosztów eksploatacyjnych oraz należnego podatku VAT) mogą skorzystać przedsiębiorcy - najemcy komunalnych lokali użytkowych w sytuacji, gdy:
- rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 stycznia 2020 r.,
- zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, które uniemożliwiają prowadzenie normalnej działalności.

 

Umorzenia mogą być udzielane począwszy licząc od 1 kwietnia 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Przedsiębiorcy branż, które zgodnie z przepisami prawa mają lub będą miały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmujący lokale użytkowe stanowiące własność gminy Pyskowice, mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w całości (nie dotyczy opłat za media oraz należnego podatku VAT).

 

Przedsiębiorcy, których działalność nie jest lub nie będzie zakazana przepisami prawa, wynajmujący lokale stanowiące własność gminy Pyskowice mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 50 proc., jeżeli obroty przedsiębiorcy spadły co najmniej 50  proc. (nie dotyczy opłat za media oraz należnego podatku VAT).

 

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, a ich działalność nie jest lub nie będzie zakazana przepisami prawa, wynajmujący lokale użytkowe stanowiące własność gminy Pyskowice mogą składać wniosek o umorzenie należności czynszowych w wysokości 30 proc. (nie dotyczy opłat za media oraz należnego podatku VAT).

 

Umorzenia będą udzielane najemcom na ich wniosek wraz z załącznikami, tj.:
- formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne  z powodu COVID-19,
- dokumenty potwierdzające pogorszenie płynności finansowej przez spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15 zzb ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Zmiana czynszu w wyniku dokonanego umorzenia nie będzie stanowić zmiany umowy najmu i następować będzie w formie jednostronnego oświadczenia woli burmistrza miasta Pyskowice.

 

Dokumenty można złożyć  drogą elektroniczną na adres info@pyskowice.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul.Strzelców Bytomskich 3.

 

Wniosek oraz formularz w sprawie umorzenia należności czynszowych dostępny jest tutaj.Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę