NOWY HERB PYSKOWIC

2008-09-04

Po prawie dwóch latach współpracy z Komisją Heraldyczną - Pyskowice mają nowy herb. Uporządkowanie sprawy herbu było niezwykle istotne, ponieważ w 2010 roku Pyskowice obchodzić będą 750-lecie nadania praw miejskich. Do tego czasu Gmina chciałaby wykonać sztandar, flagę, pieczęć, banner oraz łańcuch burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej.

Stary herb został zakwestionowany, kiedy wypełniając przepisy prawa władze Pyskowic przekazały do Komisji Heraldycznej przygotowane projekty symboli miasta. Odnosząc się do wizerunku ówczesnego herbu komisja stwierdziła, że przyjęta koncepcja, oparta na jego najstarszych projektach jest słuszna, jednak wykonanie plastyczne herbu wykazuje szereg wad, które należy wyeliminować. Największe zastrzeżenia budził kształt muru obronnego zwieńczonego blankami.

Nad nowym projektem pyskowickiego herbu pracowali Małgorzata Kaganiec i Romuald Kubiciel. W lutym br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie akceptacji projektów wzorów symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz akceptacji projektu regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego.
Niezwłocznie przesłana została ona do Komisji Heraldycznej w Warszawie, tym razem uzyskując opinie pozytywną.
Na sesji czerwcowej radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego. Uchwała wymagała publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 28 sierpnia nowy herb stał się obowiązujący.
Obecnie herb Pyskowic przedstawia się następująco: "w polu czerwonym tarczy późnogotyckiej, dwie srebrne, boniowane wieże z krenelażem o trzech występach ze srebrnym boniowanym murem przedstawionym w formie przestrzennej. Na każdej z wież jeden prostokątny, czarny otwór strzelniczy".