NOWY ODDZIAŁ DLA DZIECI W MIEJSKIM ŻŁOBKU

2020-01-30

W Miejskim Żłobku zakończyła się realizacja zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Żłobka w Pyskowicach w zakresie adaptacji, zmiany sposobu użytkowania fragmentu parteru budynku na dodatkowy oddział dla dzieci z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych", na które nasze miasto pozyskało dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+2019” w wysokości 480 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 067 971,00 zł.
Nowy, 24-osobowy oddział dla dzieci rozpocznie swoją działalność 3 lutego br.

Dodatkowo zakupiono kompleksowe wyposażenie wraz z oczyszczaczem powietrza dla nowego oddziału oraz 6-miejscowy ŻŁOBKOBUS z e-silnikiem. Urządzenie to pozwoli na spacery z najmłodszymi dziećmi. Od marca mieszkańcy Pyskowic nieraz będą mieli okazję spotkać żłobkowiczów na "wyjeździe". Koszt wspomnianego wyposażenia wraz ze ŻŁOBKOBUS-em wyniósł 60 000,00 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Pyskowic, w związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi żłobka, liczba miejsc w pyskowickiej placówce w ciągu ostatnich lat została zwiększona z 32 do 96! Również standard świadczonych usług, dzięki ostatnim remontom i wyposażeniu, uległ znacznej poprawie, a warunki pobytu w żłobku najmłodszych pyskowiczan są coraz bardziej zbliżone do domowych.