Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

2020-01-12

Informujemy, że pod adresem http://www.mpyskowice.e-mapa.net znajduje się Systemu Informacji Przestrzennej, stworzony, aby służyć zarówno mieszkańcom, inwestorom, a także turystom, którzy dzieki zainstalowanej wyszukiwarce działek ewidencyjnych i adresów, mogą od teraz w prosty sposób uzyskać ważne informacje na temat danych przestrzennych w mieście.

 

NOWY PORTAL MAPOWY

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, system wyposażony jest w funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.


Dzięki udostępnionym informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość sprawdzenia, jakie jest przeznaczenie w planie lub studium dla wybranej działki.


Warstwy tematyczne, jakie na dzień dzisiejszy obejmuje ww. System Informacji Przestrzennej to m.in.:
• ortofotomapa (mapa ze zdjęć lotniczych)
• działki ewidencyjne
• drogi
• budynki wraz z numeracją adresową
• obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
• obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
• mienie gminne (wyróżnienie działek, będących we władaniu gminy)
• gminna ewidencja zabytków.

 

Informujemy również, że aktualizację systemu może prowadzić każdy zainteresowany mieszkaniec.


Jednocześnie, proszę pamiętać, że dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych, a uzyskanie niewłaściwych, błędnych lub nieaktualnych danych za pomocą niniejszego portalu nie może stanowić podstaw do odpowiedzialności majątkowej Gminy Pyskowice.

W razie zauważenia jakichkolwiek nieścisłości prosimy o informację na adres e-mail lub kontakt telefoniczny z podinspektorami Wydziału Planowania Przestrzennego i Inwestycji

 

 

 

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę