NOWY RADIOWÓZ

2010-10-12

Od 4 października br. po ulicach Pyskowic jeździ nowy radiowóz Straży Miejskiej. Procedura zakupu auta trwała od czerwca br. kiedy to został ogłoszony przetarg. W lipcu br. został wyłoniony wykonawca, który zgodnie z zawartą umową dostarczył radiowóz w ciągu trzech miesięcy do siedziby Straży Miejskiej w Pyskowicach.

Nowy pojazd posiada tzw. klasę trzecią czyli przedział dla osób zatrzymanych mogący pomieścić 3 osoby, wyposażony w pasy bezpieczeństwa. Dodatkowo zgodnie ze zmianą ustawy o transporcie drogowym zatrzymani będą przewożeni tyłem do kierunku jazdy, a nie jak to było do tej pory bokiem. Samochód Pegoute Export oprócz standardowego wyposażenia posiada także klatkę do przewożenia zwierząt małych oraz lodówkę do transportu próbek i odczynników. Radiowóz został zakupiony ze środków budżetu miasta Pyskowice za kwotę 97.600zł brutto. Zakup nowego samochodu uzasadniony jest zwiększeniem ilości patroli i znaczną eksploatacją dotychczasowego radiowozu Straży Miejskiej. Mamy nadzieję, że ten kolejny element doposażenia Straży Miejskiej wpłynie na jeszcze większą poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Pyskowic.