NOWY WIZERUNEK ULICY DĄBROWSKIEGO

2009-09-03

W bieżącym miesiącu zrealizowany został postulat mieszkańców ulicy Dąbrowskiego 3 i Dąbrowskiego 1 oraz wspierającego ich działania Radnego Rady Miejskiej o wybudowaniu miejsc parkingowych dla samochodów osobowych mieszkańców w/w budynków.

Realizacja w/w postulatu rozpoczęła się w roku 2008 wykonaniem projektu budowy zatok postojowych przez firmę ACCA z Gliwic. Koszt projektu wyniósł 11.102, zł. Na rok 2009 zaplanowano wykonanie prac budowlanych.

17.06.2009 r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę zatok parkingowych. W przetargu udział wzięło 8 firm. Ostatecznie zamówienie udzielone zostało Zakładowi Produkcyjno- Usługowo- Handlowemu „ BET- DRUK". Koszt robót drogowych wyniósł na 108.260,52 zł. Prace trwały od 13 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku. W ramach tego zadania planowane było odnowienie pasa nawierzchni asfaltowo-betowej przylegającego do zatoki parkingowej. Odbiór prac odbył się 7 września 2009 roku.  

W czasie budowy zatok parkingowych zdecydowano się na kompleksowy remont nawierzchni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Ligonia. Na tę okoliczność zawarto umowę z w/w wykonawcą zatok parkingowych i przebudowy chodnika. Wartość tych robót wyniosła 22.820,00 zł.

Do realizacji na odcinku ul. Dąbrowskiego pozostało wykonanie przebudowy wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 4 pod kątem dostosowania wjazdu dla pojazdów ciężarowych np. zaopatrzenie szkoły, prowadzenie akcji przeciwpożarowej. Aktualnie uzgadniane są jego parametry techniczne z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Straży Pożarnej w Pyskowicach. Rozważamy także wykonanie remontu chodnika przy ogrodzeniu boiska szkolnego, realizacja którego spowoduje, iż ten fragment ul. Dąbrowskiego zostanie jeszcze w roku bieżącym kompleksowo odnowiony.

Roboty przy ulicy Dąbrowskiego są jednym z wielu zadań, które będą wykonane w celu unowocześnienia miasta. W przyszłym roku odbędą się obchody 750 - lecia Pyskowic i na tą okoliczność zamierzamy zmodernizować najbardziej reprezentatywne szlaki komunikacji miejskiej. Dlatego też na remonty chodników przy ulicach Wojska Polskiego, Strzelców Bytomskich oraz Szpitalnej przeznaczono środki w wysokości około 1.300.000, zł. We wrześniu bieżącego roku zostaną ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi, które wyłonią wykonawców na wyżej wymienione prace.