NOWY WÓZEK DLA DAMIANKA

2009-12-08
4-letni Damianek, podopieczny pyskowickiego Miejskiego Żłobka Integracyjnego ma wreszcie specjalistyczny wózek rehabilitacyjny.Udało się go zakupić dzięki pieniądzom zebranym przez Fundację Pomocy Dzieciom „Pomagamy z Uśmiechem". Do Fundacji z prośbą o pomoc Damiankowi wystąpił Samorząd Miasta Pyskowice.
Damianek mając półtora roku uległ poważnemu wypadkowi, wskutek którego został częściowo sparaliżowany. Niedowład objął zarówno prawą nogę i rękę oraz uszkodził poważnie wzrok dziecka. Teraz, po ciężkiej i długiej rehabilitacji Damian potrafi już zrobić samodzielnie kilkanaście kroków, potrafi sam zjeść, napić się, bawić a co najważniejsze uśmiecha się.

Zakup specjalistycznego wózka dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka pomaga Damiankowi i jego najbliższym na swobodne dojeżdżanie na rehabilitację, która z dnia na dzień przynosi coraz lepsze rezultaty.

Fundacja zebrała na zakup wózka 2000 zł.

Fundacja ,,Pomagamy z uśmiechem" powstała z potrzeby serca jako organizacja non-profit w październiku z inicjatywy zarządu firmy TELE24. Publiczna służba zdrowia często nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki wszystkim potrzebującym dzieciom.

Fundacja udziela pomocy w finansowaniu specjalistycznych zabiegów operacyjnych chorych dzieci oraz tych maluchów, które uległy nieszczęśliwym wypadkom.
Pomaga również finansowo przy zakupie leków oraz w rehabilitacji po zabiegach operacyjnych jak również przy zakupie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

 

Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Pyskowic Wacław Kęska, Członek Rady Fundacji Małgorzata Kamińska-Plaza, Witold Zbiciński założyciel Fundacji, Zastępca Burmistrza Pyskowic Wiesław Leszczyński, prezes i założyciel Fundacji Szymon Bula oraz Damianek.