Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

NOWY WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

2013-07-31

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 789) zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowy, obowiązujący wniosek  można pobrać  w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach (w Biurze podawczym pok. 107). Dostępny jest on też w zakładce Podatki/Podatki 2013/Formularze. Wnioski  przyjmowane będą od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013 r. Dodatkowe informacje: pok. 210 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, nr tel. (32) 332-60-30.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2013 roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych (limit oblicza się mnożąc 86 l oleju napędowego x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95 zł). Do wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2013 r. Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w październiku  2013 r.  gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę