NOWY ZASTĘPCA BURMISTRZA

2016-05-04

Burmistrz Wacław Kęska z dniem 4 maja 2016 r. powołał Adama Wójcika na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Pyskowice (zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. nr RZ.0050.075.2016). Zgodnie ze strukturą organizacyjną zastępca Burmistrza pełni bezpośredni nadzór nad pracą: Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Biura Informatyki oraz jednostek organizacyjnych: Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Żłobka oraz placówek oświatowych. Zdjęcie: Monika Burszczan

Adam Wójcik - nowy zastępca burmistrza