OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW

2015-01-30

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Pyskowic o obowiązku utrzymania czystości i porządku poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz.1399). Za niewykonanie niniejszego obowiązku grozi mandat lub kara grzywny.