OBOWIĄZEK PRAWIDŁOWEGO OZNACZANIA NIERUCHOMOŚCI

2018-04-11

Przypominamy właścicielom nieruchomości i zarządcom budynków o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym, zgodnie z Art. 47 b (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Widoczne i prawidłowe oznaczenie jest niezbędne do odnalezienia prawidłowego adresu dla służb ratunkowych, firm spedycyjnych, operatorów pocztowych, organów władzy publicznej oraz zwykłych mieszkańców.