OBWIESZCZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH

2012-11-02

Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje, że podjęto prace obejmujące opracowanie i docelowe zatwierdzenie dokumentu "Aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Gliwickiego na lata 2013 - 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko". Projekty ww. opracowań znajdują się do publicznego wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 pok. 104 oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej www.bip.powiatgliwicki.pl.


W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach można składać na piśmie uwagi do projektu "Aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Gliwickiego na lata 2013 - 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
 
Data publikacji ww. obwieszczenia: 02.11.2012r.