OBWIESZCZENIE STAROSTY GLIWICKIEGO

2016-11-03

Starosta Gliwicki podaje do publicznej wiadomości informację, iż decyzją z dnia 17 października 2016 roku zn. WOŚ.6222.00003.2016 udzielił pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki żużlu i popiołów zlokalizowanej na działkach nr 1117/220, 1119/382, 1122/383, 1123/383, 1127/384 w Pyskowicach, eksploatowanej przez EKOPROHUT Sp. z o. o. 

Obwieszczenie Starosty Gliwickiego

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z jej treścią do 17 listopada br. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 (II piętro, pok. 310).