OBWODNICA DOPUSZCZONA DO RUCHU

2008-10-30

W dniu dzisiejszym tj. 30.10.2008 r. otwarte zostały modernizowane skrzyżowania na rewitalizowanej DK 94. Wykonawca nie zakończył jeszcze wszystkich prac, jednakże na wniosek mieszkańców i zainteresowanych stron postanowiono o dopuszczeniu obwodnicy do ruchu.

Rewitalizowany na długości 1500 m przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad odcinek DK 94 , obejmuje trzy skrzyżowania: z ulicami Powstańców Śląskich, Mickiewicza i Poznańską.

Dzisiejszy odbiór miał na celu dopuszczenie do ruchu wszystkich trzech skrzyżowań. Nie oznacza on jednak całkowitego zakończenia prac. Wykonawca ma jeszcze zadania polegające na ustawieniu barierek wzdłuż obwodnicy, podłączeniu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (na wysokości parku), a także kosmetyczne prace wykończeniowe w poboczach drogi. Dopiero wtedy nastąpi  odbiór techniczny wykonanych robót.

Od dziś jednak przestają obowiązywać objazdy.