OBWODNICA W PRZEBUDOWIE

2008-08-22
Pod koniec lipca br. zarząd drogi krajowej nr 94 tj. „obwodnicy miejskiej" - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przystępuje do długo oczekiwanego przez naszych mieszkańców remontu w/w drogi. Tym samym zostanie zrealizowany wnioskowany przez władze samorządowe Gminy Pyskowice przez kilka ostatnich lat wniosek o wykonanie skutecznej naprawy nawierzchni „obwodnicy miejskiej".

Remont drogi został włączony do realizowanego przez zarząd drogi programu pilotażowego „Drogi zaufania - 8 + 8 + 88" polegającego na przebudowie następujących skrzyżowań w ciągu DK 94 w granicach naszej Gminy:

  • skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich
  • skrzyżowania z ul. Mickiewicza
  • skrzyżowania z ul. Poznańską

oraz na wprowadzeniu zmian organizacji ruchu podnoszących bezpieczeństwo użytkowników dróg. Modernizacji poddane zostaną również drogowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich oraz na przejściu dla pieszych na wysokości Parku Miejskiego (sygnalizacja ostrzegawcza znaku D-6). Przypominamy, że pod koniec ubiegłego roku przeprowadzono modernizację sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu „obwodnicy miejskiej" z ul. Mickiewicza polegającą na wymianie sygnalizatorów świetlnych i uruchomieniu systemu wideo detekcji, której efektem jest usprawnienie ruchu i poprawa jego płynności.

Planowany remont „obwodnicy miejskiej" to odcinek o długości ok. 1.500 mb od skrzyżowania z ul. Gliwicką/ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni drogi na grubości 8 cm, wzmocnienie podbudowy tłuczniowej i odbudowę warstw bitumicznych.

W związku z powyższą sytuacją zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na okres prowadzonych robót. Roboty na drodze krajowej będą odbywały się pod ruchem połową jezdni, przemiennie dla prawego i lewego pasa i będą sterowane sygnalizacją świetlną Wstępnie inwestor zakłada, że planowane prace będą prowadzone przez okres 2 miesięcy. Zmiana organizacji ruchu przewiduje również wyłączenie z lokalnego ruchu drogowego w/w skrzyżowań, skierowanie ruchu przez „obwodnicę miejską" na skrzyżowanie z ul. Gliwicką/ul. Wyzwolenia i zorganizowanie objazdów ulicami Armii Krajowej, Kard. Wyszyńskiego, Wyzwolenia.
Zmianie ulegnie również lokalizacja przystanku autobusowej komunikacji lokalnej organizowanej przez KZK GOP w Katowicach i PKS w Gliwicach koło „Biedronki" przy ul. Powstańców Śląskich w kierunku centrum miasta. Planowana nowa lokalizacja to ul. Zaolszany przy w/w pawilonie.

Burmistrz Miasta za zaistniałe utrudnienia przeprasza, apelując równocześnie o zachowanie szczególnej ostrożności podczas ruchu i przestrzeganie wprowadzonego oznakowania.