OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

2015-07-28

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych z instalacji wodociągowych w pierwszym półroczu 2015 r., do badań laboratoryjnych mikrobiologicznych i fizykochemicznych, z pięciu pyskowickich punktów stwierdza przydatność wody do spożycia na terenie miasta Pyskowice w zakresie oznaczeń objętych badaniami. Szczegółowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszego miasta dostępna jest w zakładce: Gospodarka Komunalna/Ochrona Środowiska.