OCZYSZCZANIE KORYTA DRAMY

2008-10-17

Do końca października będą trwały prace mające na celu oczyszczenie koryta rzeki Dramy. Usuwane są krzewy, chaszcze, samosiejki oraz śmieci i odpady, które hamują bieg wody i spiętrzają jej poziom.

Zadanie to realizowane jest co dwa lata, celem zmniejszenia zagrożenia powodziowego, na które narażone są zabudowania i pola położone wzdłuż biegu rzeki.

Koszt całości zadania to kwota 55 992,12 zł, z czego Gmina pokrywa w 50% , czyli 27 996 zł  z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała część finansowana jest ze środków Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, który zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych wyłonił wykonawcę tego zadania.