Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OD 15 MAJA ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

2020-05-15

Uwaga, 15 maja br. rusza nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. W ramach uproszczenia programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Program Czyste Powietrze - logo

Najważniejsze zmiany w Programie obejmują:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  • dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

 

Program „Czyste powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
 • docieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 

Realizacja programu: lata 2018-2029

 

Formy dofinansowania:

 • dotacja

 

Kwota dofinansowania

 • minimalna wysokość dotacji  - 3 tys. zł (za wyjątkiem przedsięwzięcia z wymianą źródła ciepła),
 • udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (max. 30% powierzchni), w całkowitej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia.

 

Więcej o programie „Czyste Powietrze” można przeczytać na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/.

 

Dodatkowo przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach funkcjonuje Pyskowicki Punkt Konsultacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”, który powstał w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną punkt ten działa obecnie na zasadzie porad telefonicznych i mailowych – kontakt: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 32 332 60 14, e-mail: k.wochniak@pyskowice.pl, p.lizak@pyskowice.pl.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę