Od dzisiaj dodatkowy warunek zwolnienia z kwarantanny

2021-12-15

Dzisiaj, 15 grudnia, weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające dalsze obostrzenia w związku z epidemią. Zapisano w nim m.in. dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny dla współdomowników osoby zakażonej wirusem covid – 19.

Kobieta w maseczce antycovidowej na tle niebieskiego tła z wirusami covidu

Od dzisiaj warunkiem tym dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkujących będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.