Od 1 lutego po dowód do Urzędu Stanu Cywilnego

2022-01-31

1 lutego br. wchodzi w życie reorganizacja części wydziałów Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Z tym dniem sprawy związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi przejmuje Urząd Stanu Cywilnego. Jednocześnie w miejsce dotychczasowego Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego powstanie Wydział Zarzadzania Kryzowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Z punktu widzenia mieszkańców nowość stanowi ułatwienie. Wszystkie sprawy związane z ruchem ludności – akty urodzenia, zgonu, meldunki, dowody osobiste – będą mogli załatwić przy jednym okienku. Tak jak dotychczas obsługa meldunków i spraw związanych z dowodami osobistymi prowadzona będzie w pokojach biurowych na parterze budynku urzędu miejskiego.