Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OD PONIEDZIAŁKU SZKOŁY CZEKAJĄ NA DZIECI Z KLAS I-III

2020-05-22

Informujemy, że od poniedziałku, 25 maja, szkoły w Pyskowicach wznawiają pracę w ograniczonym zakresie. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne, konsultacje dla ósmoklasistów oraz opieka wychowawczo – świetlicowa dla dzieci z klas I – III. Generalnie podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej realizowana będzie tak jak do pory, poprzez zdalne nauczanie.

Zajęcia prowadzone będą  z pełnym poszanowaniem wymogów sanitarnych wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia, MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego.  Przed wejściem do szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk, używając podajników ustawionych przed budynkiem. W grupach będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci, siedzących w odległości 1,5 m od siebie (bez możliwości bezpośredniego kontaktu ze sobą). Uczniowie podczas zajęć nie będą jednak musieli nosić maseczek.


Z sal, w których będą przebywać dzieci, usunięto  wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.


Trzeba pamiętać, że epidemia nie wygasła i konieczna jest daleko posunięta ostrożność. Wśród wymogów sanitarnych znalazło się wyraźne wskazanie, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, a uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno posyłać ucznia do szkoły.


Odpowiedzialność za stosowanie się do tych zaleceń spoczywa na rodzicach. Dlatego apelujemy o rozsądek i poszanowanie zdrowia innych. Szkoła - poza obowiązkowym sprawdzaniem temperatury dzieciom wchodzącym do niej - nie będzie kontrolowała, czy dziecko nie miało kontaktu z osobami objętymi kwarantanną.


Podczas zajęć z nauczycielami w szkole nie będzie realizowana podstawa programowa, będą to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Kształcenie wczesnoszkolne nadal prowadzone będzie zdalnie.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę