Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OD PONIEDZIAŁKU SZKOŁY CZEKAJĄ NA DZIECI Z KLAS I-III

2020-05-22

Informujemy, że od poniedziałku, 25 maja, szkoły w Pyskowicach wznawiają pracę w ograniczonym zakresie. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne, konsultacje dla ósmoklasistów oraz opieka wychowawczo – świetlicowa dla dzieci z klas I – III. Generalnie podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej realizowana będzie tak jak do pory, poprzez zdalne nauczanie.

Zajęcia prowadzone będą  z pełnym poszanowaniem wymogów sanitarnych wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia, MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego.  Przed wejściem do szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk, używając podajników ustawionych przed budynkiem. W grupach będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci, siedzących w odległości 1,5 m od siebie (bez możliwości bezpośredniego kontaktu ze sobą). Uczniowie podczas zajęć nie będą jednak musieli nosić maseczek.


Z sal, w których będą przebywać dzieci, usunięto  wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.


Trzeba pamiętać, że epidemia nie wygasła i konieczna jest daleko posunięta ostrożność. Wśród wymogów sanitarnych znalazło się wyraźne wskazanie, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, a uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno posyłać ucznia do szkoły.


Odpowiedzialność za stosowanie się do tych zaleceń spoczywa na rodzicach. Dlatego apelujemy o rozsądek i poszanowanie zdrowia innych. Szkoła - poza obowiązkowym sprawdzaniem temperatury dzieciom wchodzącym do niej - nie będzie kontrolowała, czy dziecko nie miało kontaktu z osobami objętymi kwarantanną.


Podczas zajęć z nauczycielami w szkole nie będzie realizowana podstawa programowa, będą to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Kształcenie wczesnoszkolne nadal prowadzone będzie zdalnie.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę