Odbiór odpadów budowlanych - nowe limity w ramach opłaty

2020-09-25

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, informuje o zmianie zasad przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Najważniejszą nowością jest obniżenie limitu tonażowego w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/222/2020 z 27 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (...) ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są wszystkie odpady oraz nie więcej niż 2 Mg (1 Mg = tona) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne na rok na 1 mieszkańca o czym mówi ust.6 §1 powyższej uchwały.


Przypominamy, że gruz budowlany i rozbiórkowy, odbiera Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Zaolszany 3. Na mieszkańcach spoczywa zapewnienie we własnym zakresie transportu na miejsce.