OFERTA PRACY

2015-10-09

Urząd Miejski w Pyskowicach zatrudni dwie osoby na stanowiska obsługi w charakterze robotników gospodarczych w wymiarze 1/2 etatu. Do zadań ww. osób należeć będzie w szczególności:

  • otwieranie i zamykanie urzędu,
  • dozorowanie budynku urzędu,
  • całoroczne utrzymanie czystości terenu przyległego do budynku Urzędu Miejskiego (w tym zamiatanie, koszenie, grabienie i odśnieżanie)
  • nadzór i obsługa urządzeń CO,
  • ewentualne przenoszenie różnych materiałów i wyposażenia wg potrzeb,
  • wykonywanie drobnych awaryjnych napraw.

Podanie wraz z kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy złożyć w terminie do 21.10.2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 107) – tel. 32 332 60 00.