Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OGŁOSZENIA TAK ALE NIE WSZĘDZIE

2008-02-07

Na terenie naszego miasta znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne tablice i słupy ogłoszeniowe na których można umieszczać swoje informacje. Apelujemy o niezamieszczanie ogłoszeń na słupach oświetlenia ulicznego, ogrodzeniach, drzewach, wiatach, elewacjach budynków, rynnach i tym podobnych miejscach.

Zwracamy sie do osób do osób, które:

- umieszczają ogłoszenia w miejscach publicznych,

- korzystają z informacji zawartych w tych ogłoszeniach,

- nie umieszczają ogłoszeń, ani z nich nie korzystają, informacje na ogłoszeniach są im zupełnie obojętne, lecz nie potrafią być obojętne w sytuacji, gdy w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych ktoś inny umieszcza plakat, afisz, ogłoszenie, ulotkę, apel, napis, rysunek itp.

 

Ta ostatnia grupa mieszkańców, dla której porządek, czystość i wizerunek miasta ma znaczenie ostatnio coraz częściej interweniuje o uporządkowanie spraw rozmieszczenia różnych informacji i ogłoszeń na terenie miasta.

 

W związku z powyższym apelujemy do osób zamieszczających ogłoszenia o korzystanie z ogólnodostępnych, bezpłatnych tablic i słupów ogłoszeniowych, których na terenie miasta jest sporo. Zostały one wykonane wiele lat temu przez tutejszy Urząd, sukcesywnie tj. wg bieżących potrzeb są naprawiane, odnawiane i oczyszczane ze starych plakatów, ogłoszeń, afiszów, obwieszczeń itp. Obiekty te są przeznaczone do umieszczania informacji w sposób tradycyjny tj. w formie papierowej.

 

Poniżej podajemy dokładną lokalizację w/w obiektów.

 

* ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie kiosku ze sprzedażą pieczywa
* pl. Piłsudskiego przy budynku nr 2 tj. w sąsiedztwie Banku Śląskiego
* pl. Kard. Wyszyńskiego k/przystanku autobusowego
* pl. Poniatowskiego skwer k/ kiosku RUCH
* pl. Kopernika - plac targowy
* ul. Mickiewicza nr 36 k/ przystanku autobusowego
* ul. Traugutta (nowe osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej) /dzielnica południowa/
* ul. Traugutta k/ przystanku autobusowego /dzielnica południowa/
* ul. Sikorskiego k/ Przychodni Rejonowej /dzielnica południowa/
* pl. Żwirki i Wigury na wysokości placu zabaw /dzielnica południowa/
* ul. Poddębie w obrębie skrzyżowania z ul.Piaskową /dzielnica południowa/
* ul. Piaskowa k/ pijalni piwa " U Alojza " /Dzierżno/
* ul. Czerwionka k/ przystanku autobusowego /Czerwionka/
* ul. Wieczorka 3 k/Kościoła św. Pawła Apostoła /słup/
* ul. Chopina - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego /słup/
* przejście dla pieszych od Rynku do Kościoła św. Mikołaja /słup/

 

 

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks wykroczeń umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzystosowanym ogłoszeń, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów, rysunków bez zgody zarządzającego tym miejscem jest wykroczeniem podlegającym karze ograniczenia wolności lub grzywny.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę