OGŁOSZENIA TAK ALE NIE WSZĘDZIE

2008-02-07

Na terenie naszego miasta znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne tablice i słupy ogłoszeniowe na których można umieszczać swoje informacje. Apelujemy o niezamieszczanie ogłoszeń na słupach oświetlenia ulicznego, ogrodzeniach, drzewach, wiatach, elewacjach budynków, rynnach i tym podobnych miejscach.

Zwracamy sie do osób do osób, które:

- umieszczają ogłoszenia w miejscach publicznych,

- korzystają z informacji zawartych w tych ogłoszeniach,

- nie umieszczają ogłoszeń, ani z nich nie korzystają, informacje na ogłoszeniach są im zupełnie obojętne, lecz nie potrafią być obojętne w sytuacji, gdy w miejscach publicznych do tego nie przeznaczonych ktoś inny umieszcza plakat, afisz, ogłoszenie, ulotkę, apel, napis, rysunek itp.

 

Ta ostatnia grupa mieszkańców, dla której porządek, czystość i wizerunek miasta ma znaczenie ostatnio coraz częściej interweniuje o uporządkowanie spraw rozmieszczenia różnych informacji i ogłoszeń na terenie miasta.

 

W związku z powyższym apelujemy do osób zamieszczających ogłoszenia o korzystanie z ogólnodostępnych, bezpłatnych tablic i słupów ogłoszeniowych, których na terenie miasta jest sporo. Zostały one wykonane wiele lat temu przez tutejszy Urząd, sukcesywnie tj. wg bieżących potrzeb są naprawiane, odnawiane i oczyszczane ze starych plakatów, ogłoszeń, afiszów, obwieszczeń itp. Obiekty te są przeznaczone do umieszczania informacji w sposób tradycyjny tj. w formie papierowej.

 

Poniżej podajemy dokładną lokalizację w/w obiektów.

 

* ul. Wojska Polskiego w sąsiedztwie kiosku ze sprzedażą pieczywa
* pl. Piłsudskiego przy budynku nr 2 tj. w sąsiedztwie Banku Śląskiego
* pl. Kard. Wyszyńskiego k/przystanku autobusowego
* pl. Poniatowskiego skwer k/ kiosku RUCH
* pl. Kopernika - plac targowy
* ul. Mickiewicza nr 36 k/ przystanku autobusowego
* ul. Traugutta (nowe osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej) /dzielnica południowa/
* ul. Traugutta k/ przystanku autobusowego /dzielnica południowa/
* ul. Sikorskiego k/ Przychodni Rejonowej /dzielnica południowa/
* pl. Żwirki i Wigury na wysokości placu zabaw /dzielnica południowa/
* ul. Poddębie w obrębie skrzyżowania z ul.Piaskową /dzielnica południowa/
* ul. Piaskowa k/ pijalni piwa " U Alojza " /Dzierżno/
* ul. Czerwionka k/ przystanku autobusowego /Czerwionka/
* ul. Wieczorka 3 k/Kościoła św. Pawła Apostoła /słup/
* ul. Chopina - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego /słup/
* przejście dla pieszych od Rynku do Kościoła św. Mikołaja /słup/

 

 

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks wykroczeń umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzystosowanym ogłoszeń, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów, rysunków bez zgody zarządzającego tym miejscem jest wykroczeniem podlegającym karze ograniczenia wolności lub grzywny.