OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW

2020-01-20

Burmistrz Miasta Pyskowice realizując ustawowy obowiązek opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice w 2020 roku” poszukuje rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, który w 2020 roku, w ramach zawartej z Gminą Pyskowice umowy będzie wykonywał następujące zadanie: "W sytuacji znalezienia zagubionego zwierzęcia gospodarskiego przyjmie je od Gminy Pyskowice, do opieki w swoim gospodarstwie rolnym, do czasu ustalenia i przekazania zwierzęcia właścicielowi lub podjęcia dalszych decyzji o jego losie." Gospodarstwo powinno znajdować się na terenie Gminy Pyskowice lub w bezpośrednim sąsiedztwie gminy. Oferty, określające stawkę za przyjęcie zwierzęcia, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter, pok. 107) Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, do dnia 24 stycznia 2020 roku.