OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY - "RADOŚĆ W MOIM ŻYCIU"

2013-04-29

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „RADOŚĆ W MOIM ŻYCIU" pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Pyskowic. Konkurs organizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prace w technice dowolnej należy nadsyłać do 15 maja br. pocztą na adres: Zespół Szkół w Pyskowicach, ul. Szkolna 2, 44-120 Pyskowice z dopiskiem: „Radość w moim życiu".

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Radość w moim życiu" pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta Pyskowice.

 

Organizator konkursu plastycznego: pedagog Zespołu Szkół

 

1. Cele konkursu:

- wzrost świadomości własnych emocji uczniów

- umożliwienie uczniom wyrażenia radości na papierze

- rozbudzanie wyobraźni poprzez prace plastyczne

 

2. Warunki uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

- interpretacja tematu „Radość w moim życiu" jest dowolna i zależna od ucznia

- technika pracy: dowolna

- format pracy: nie mniejszy niż A4

- nie przyjmujemy prac zbiorowych

 

3. Termin nadesłania prac: 15 maja 2013

Prace należy dostarczyć osobiście lub przekazać na adres szkoły:

Zespół Szkół ul. Szkolna 2, 44 120 Pyskowice, woj śląskie z dopiskiem „Radość w moim życiu". Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: imię nazwisko ucznia, klasa, szkoła. telefon.