OGRANICZONE OTWARCIE TARGOWISKA

2020-04-28

Informujemy, że podobnie jak w zeszłym tygodniu, w najbliższą środę (29.04.2020 r.) umożliwione zostanie korzystanie z terenu targowiska lokalnym producentom żywności. Dopuszczona zostanie możliwość prowadzenia handlu przez lokalnych producentów TYLKO ŻYWNOŚCIĄ, przede wszystkim płodami rolnymi oraz ARTYKUŁAMI OGRODNICZNYMI – sadzonkami. Na teren targowiska będą wpuszczane jedynie osoby wyposażone w maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe.

 

OGRANICZONE OTWARCIE TARGOWISKA

Z rekomendacją dotyczącą otwarcia targowisk zwrócił się do samorządów minister rolnictwa.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) reguluje zasady funkcjonowania targowisk. Dodatkowo Główny Inspektorat Sanitarny opracował wytyczne, jakie mają być przestrzegane podczas handlu.

 

Chcemy by osoby, które co tydzień przyjeżdżają do Pyskowic stojąc ze swoimi stoiskami wokół terenu targowiska, miały możliwość prowadzenia handlu w sposób bezpieczny i zorganizowany,  zarówno dla siebie jak i swoich klientów. 

 

Uruchomiana zostanie tylko górna płyta targowiska znajdująca się od strony ul. Strzelców Bytomskich. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, działalności targowiska może zostać ponownie zawieszona na podstawie wytycznych służb sanitarnych lub decyzji burmistrza Pyskowic.

 

 

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas targu:

 

 • na terenie targowiska dopuszcza się możliwość prowadzenia handlu tylko żywnością, przede wszystkim płodami rolnymi oraz artykułami ogrodniczymi – sadzonkami, przez lokalnych producentów;
 • wjazd osób handlujących na targowisko  będzie następował w godzinach pomiędzy 5.30 a 7.00 przez bramę od ul. Strzelców Bytomskich;  zarówno wjazd jak  i rozstawianie straganów będzie koordynowane przez Straż Miejską;
 • nie obowiązują wcześniejsze rezerwacje miejsc targowych, pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m;
 • dla kupujących targowisko zostanie otwarte o godzinie 7.30;  kupujący  będą mogli wejść wyłącznie od strony ul. Strzelców Bytomskich; pozostałe wejścia będą zamknięte;
 • na teren targowiska będą wpuszczane jedynie osoby wyposażone w maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe;

 • zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy jest możliwe  kiedy miejsce prowadzenia sprzedaży  jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną

 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie podawany wyłącznie przez sprzedawcę;
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 2 m);
 • z toalety znajdujące się na terenie targowiska korzystać mogą wyłącznie handlujący oraz obsługa targowiska;
 • zamknięcie targowiska nastąpi o godzinie 13.00; po każdym dniu targowym cała przestrzeń handlowa będzie każdorazowo dezynfekowana;
 • limit osób kupujących przebywających jednocześnie na targowisku to 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, nad przestrzeganiem limitów będzie czuwać Straż Miejska;
 • w razie konieczności ze względów bezpieczeństwa targowisko może zostać w każdej chwili zamknięte decyzją burmistrza bądź powiatowego inspektora sanitarnego.