OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH

2012-04-19

Informujemy, że funkcjonuje już strona internetowa zawierająca informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech pod adresem www.zlobki.mpipis.gov.pl. Strona ta skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dzięcięce lub też chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.