Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2019-02-21

Zgodnie z Uchwałą nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe stawki:

1)      stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2)      stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 17,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona jest kwartalnie, w następujący sposób:

  • do 31 marca danego roku, za okres od 1 stycznia do 31 marca,
  • do 30 czerwca danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca,
  • do 30 września danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września,
  • do 15 grudnia danego roku, za okres od 1 października do 31 grudnia.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zostanie wyliczona na podstawie danych wskazanych w deklaracji. Przedmiotowe zawiadomienia zostaną dostarczone do Państwa na przełomie lutego i marca br.

O powodach podwyżek pisaliśmy szerzej w styczniowych aktualnościach, w Przeglądzie Pyskowickim oraz na oficjalnym profilu miasta na Facebooku.