OPŁATY NA CMENTARZU KOMUNALNYM

2019-04-30

Urząd Miejski przypomina o ponownym opłacaniu grobów istniejących oraz rezerwacji miejsc na cmentarzu komunalnym w Pyskowicach. 

Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych miejsce dzierżawione jest na okres 20 lat. W celu jej przedłużenia należy pół roku wcześniej dokonać opłaty za kolejny okres ( następne 20 lat). Rezygnacja z miejsca powinna zostać złożona na piśmie. W przypadku braku opłaty groby nie opłacone zostaną przeznaczone do ponownego pochówku. W powyższych sprawach należy zgłaszać się do administratora cmentarza tj.:


PreZero Service Południe sp. z o. o.
44-120 Pyskowice ul. Kard. Wyszyńskiego 21
Zakład Pogrzebowy ,,Pamięć"
Czynny w dni robocze od godz. 700 do godz. 1500
Tel. 32/233-29-52
kom. 600-082-793