Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZMIANA TERMINÓW

2013-07-17

Informujemy, że na terenie Gminy Pyskowice obowiązują nowe terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmieniony został formularz „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Przypominamy, że właściciele nieruchomości obowiązani są do uiszczania opłaty co kwartał, w terminach do: 31 marca danego roku, za okres od 1 stycznia do 31 marca; 30 czerwca danego roku, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca; 30 września danego roku, za okres od 1 lipca do 30 września; 15 grudnia danego roku, za okres od 1 października do 31 grudnia. Termin wniesienia pierwszej opłaty ustala się do dnia 30 września 2013 roku. Wszystkie osoby, które złożyły deklarację zapraszamy po odbiór zawiadomienia o indywidualnym numerze rachunku bankowego (pok. 309 i 310 UM w Pyskowicach). Apelujemy również do wszystkich osób, które nie dostarczyły deklaracji, o niezwłoczne jej złożenie. Więcej informacji w zakładce: Gospodarka komunalna/Odpady. 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę