Współpraca z organizacjami pozarządowymi

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ORGANIZUJE KONKURS:

Śląskie Orły Wolontariatu-Wolontariusz 2021

Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy, za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i całe organizacje. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter wolontariatu.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i organizacje pozarządowe związane z działalnością na rzecz wolontariatu. Jeden podmiot może wskazać po jednej kandydaturze w każdej z dwóch kategorii:

- Wolontariat indywidualny

- Organizacja działająca w obszarze wolontariatu.

Członkowie kapituły będą brać pod uwagę zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://www.slaskie.pl/content/w-trosce-o-najslabszych


Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom Burmistrz Miasta Pyskowice na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Pyskowic. Na tej stronie znaleźć Państwo mogą wszelkie istotne dokumenty regulujące współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy organizacje do kontaktowania się z Urzędem Miasta w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych:

Urząd Miejski Pyskowice

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

ul. Strzelców Bytomskich 3

44-120 Pyskowice

tel. 32 332 60 00, 332 60 04, 332 60 78, 332 60 24

fax. 32 332 60 02

e-mail: info@pyskowice.pl, j.ziobrowska@pyskowice.pl, s.nowak@pyskowice.pl, a.tomczyk@pyskowice.pl


Ważne linki:


 


Kontrola realizacji umów o udzielenie dotacji