Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom Burmistrz Miasta Pyskowice na bieżąco współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Pyskowic. Na tej stronie znaleźć Państwo mogą wszelkie istotne dokumenty regulujące współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy organizacje do kontaktowania się z Urzędem Miasta w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych:

Urząd Miejski Pyskowice

Wydział Spraw Społecznych i Sportu

ul. Strzelców Bytomskich 3

44-120 Pyskowice

tel. 32 332 60 00, 332 60 04, 332 60 78, 332 60 24

fax. 32 332 60 02

e-mail: info@pyskowice.pl, j.ziobrowska@pyskowice.pl, s.nowak@pyskowice.pl, a.tomczyk@pyskowice.pl


Ważne linki:

  • Link do strony Portalu organizacji samorządowych www.ngo.pl
  • Link do strony Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych http://gcop.gliwice.pl/
  • Link do klauzuli informacyjnej w związku ze składaniem ofert przez organizacje pozarządowe - klauzula