Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Wybory prezydenckie 2020
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Aktualności

Informujemy, że Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych rozpoczyna prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".

 

W związku z powyższym zwracamy się o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Propozycje zadań proszę sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020r. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: s.nowak@pyskowice.pl

 

Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem „Programu współpracy...", gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Jesteś NGO-sem i potrzebujesz wsparcia? Nowa tarcza antykryzysowa jest również dla III sektora. Eksperci z partnerskiego Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości przy GCOP przygotowali specjalny przewodnik. Powinien zainteresować również nasze,  pyskowickie NGO-sy.  Zachęcamy do lektury. 

 
Serwis zawiera informacje o działaniach osłonowych dla NGO. Znajdziemy tutaj opisy najważniejszych aspektów tarczy, ujętych w konkretny i jasny sposób. Dowiemy się również, czego organizacje pozarządowe mogą się spodziewać po uchwalonych ostatnio regulacjach i co zmieniło się na ich korzyść.


Więcej o pakiecie dla NGO dowiesz się na stronie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w zakładce COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Pyskowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone
na linkowanych stronach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę