Ósmoklasiści, rekrutacja do szkół średnich rozpoczęta!

2020-06-15

Dzisiejszy poniedziałek, 15 czerwca, rozpoczyna dla ósmoklasistów czas rekrutacji do szkoły średniej. Już można logować się do systemu elektronicznego i wskazać szkołę, w której od września uczeń chciałby   kontynuować naukę.  Ale jaką szkołę wybrać? Czym kierować się w wyborze? Pytań wiele, więc  podpowiadamy. Przecież mieszkańcy Pyskowic mają swoją „rodzimą” szkołę średnią, czyli Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej.

Ósmoklasiści, rekrutacja do szkół średnich rozpoczęta!

Szkoła przygotowała w tym roku kompleksową ofertę dla ósmoklasistów:


- w liceum ogólnokształcącym 4 profile:
    • klasa wojskowa z elementami cyberbezpieczeństwa,
    • klasa politechniczna z e-nauczaniem pod patronatem Politechniki Śląskiej,
    • klasa medyczna z elementami dietetyki i kosmetologii,
    • klasa humanistyczna z elementami prawa,


- w technikum:
    • nauka zawodu technik logistyk w najnowocześniejszych w regionie logistycznych pracowniach zawodowych oraz w laboratoriach nauki języka obcego,


- w branżowej szkole klasa wielozawodowa.

Szczegóły dotyczące wszystkich klas i profili znajdują się na stronie http://zsmk.edu.pl/rekrutacja oraz na Facebooku szkoły. Tam też znajduje się link do systemu elektronicznego, poprzez który odbywa się rekrutacja https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/.


W razie kłopotów z logowaniem się do systemu lub problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, pomoc można uzyskać  w sekretariacie szkoły, który codziennie pełni dyżur od godz. 9.00 do 15.00.   


Od wtorku wszyscy  trzymamy kciuki za powodzenie na egzaminach!