OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

2013-05-22

Od pierwszego maja br. działa w Gliwicach przy ul. Franciszkańskiej 5 filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, gdzie osoby pokrzywdzone mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej. Rejestracja ofiar przestępstw odbywa się w punkcie gliwickim od 13 maja br. Zgłoszenia przyjmowane są: osobiście we wtorki w godz. 16.00-18.00; telefonicznie pod nr tel. 519-452-987 we wtorki w godz. 16.00-18.00; e-mailowo: pokrzywdzeni@bk-europe.pl. Pomoc psychologiczna udzielana jest w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.00-18.00. Pomoc prawna udzielana jest w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 16.00-18.00. W ramach oferowanej pomocy możliwe jest udzielanie dodatkowych świadczeń w formie szeroko pojętego wsparcia finansowego. Więcej informacji na stronie internetowej: www.bk-europe.pl.