OPS - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD 1 SIERPNIA

2017-08-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach informuje: wnioski na następujące świadczenia będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.: na świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres świadczeniowy od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.; na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. Druki dostępne będą od 1 sierpnia w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 1 oraz na stronie internetowej www.opspyskowice.plWnioski na 500+ będzie można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 1: pokój nr 4 - na pierwsze dziecko zależne od dochodu; pokój nr 7 - na kolejne dzieci nie zależnie od dochodu. Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny będą przyjmowane w pokoju nr 4.

Godziny przyjmowania wniosków w okresie zasiłkowym:

  • poniedziałek, wtorek, środa: od 8:00 do 14.30
  • czwartek: od 8:00 do 18:00
  • piątek: od 8:00 do 13:00

 

Od 1 sierpnia 2017 r. do odwołania w każdy czwartek będzie można składać wnioski do godziny 18:00. Ponadto wnioski będą przyjmowane w następujące soboty w Ośrodku Pomocy Społecznej:

  • 19.08.2017 r. w godz. 8:00-13:00
  • 16.09.2017 r. w godz. 8:00-13:00

 

Ponadto wszystkie wnioski można składać w wersji elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0)
  • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną

 

O wszelkich ewentualnych zmianach na bieżąco będziemy informować na stronie internetowej: www.opspyskowice.pl.