OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Z NOWYM AUTEM

2020-01-08

Samorząd pyskowicki po raz kolejny zadbał o najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta. Od stycznia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach dysponuje nowym autem, które będzie wsparciem dla osób korzystających z usług Ośrodka, a także ułatwi pracę pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Dziewięcioosobowy Renault Trafic przystosowany jest dodatkowo do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Ośrodek Pomocy Społecznej z nowym autem

Szczegółowe zastosowanie pojazdu:

- przewóz osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Ośrodka Pomocy Społecznej w celach leczniczych;

- przewóz osób bezdomnych do schronisk;

- przewóz osób do Domów Pomocy Społecznej;

- przewóz dzieci do pieczy zastępczej w przypadku sytuacji interwencyjnej;

- transport żywności z programu FEAD.

 

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, którzy chcieliby skorzystać z ww. usług prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi: OPS w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel.: (32) 233 23 55, e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl.