OŚRODEK POMOCY UZALEŻNIONYM CZEKA NA NICH PRZY UL. KOŚCIELNEJ

2020-06-01

Ośrodek  Rozwiązywania Problemów Uzależnień wznawia działalność w pełnym zakresie i w nowym miejscu. Po przerwie spowodowanej epidemią bezpośrednie konsultacje z terapeutami odbywać się będą w poniedziałki (w godz. 14.00 – 21.00), wtorki  (14.00 – 19.00), czwartki  (17.45 – 20.15). Wtorki przewidziano na porady prawne (14.00 – 18.00),  poniedziałki na spotkania AA (od godz.18.00), a czwartki dla stowarzyszenia „Drugie życie” (od godz.18.00). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełni dyżur co najmniej raz w miesiącu według harmonogramu.  Przypominamy również, że nastąpiła zmiana lokalizacji punktu konsultacyjnego – obecnie działa przy ul. Kościelnej 13.

OŚRODEK POMOCY UZALEŻNIONYM CZEKA NA NICH PRZY UL. KOŚCIELNEJ

W nowym miejscu utworzono 3 gabinety do spotkań indywidualnych, salę do zajęć grupowych i mitingów AA, pomieszczenie kuchenne, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze oraz przestronną poczekalnię. Układ pomieszczeń zapewnia pacjentom dyskrecję i komfort psychiczny.

Adaptacja pomieszczeń  kosztowała blisko 390 tys. zł, a dodatkowe 20 tys. zł – wyposażenie. Środki na inwestycję w całości pochodziły z budżetu miasta. Wydatek przełożył się na podniesienie komfortu przyjęć pacjentów oraz pracy terapeutów. Zmiana lokalizacji na bardziej ustronne miejsce powinna również wpłynąć na zwiększenie zainteresowania szukaniem pomocy przez osoby uzależnione.


W ORPU udzielana jest pomoc osobom zmagającym się z nałogiem oraz ich rodzinom i osobom współuzależnionym. Mogą one liczyć na wsparcie terapeutyczne we wszystkich rodzajach uzależnień. Ośrodek zapewnia indywidualne konsultacje osobom  pijącym ryzykownie, szkodliwie oraz uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych, itp.


W Ośrodku działa Stowarzyszenie „Drugie życie” oraz prowadzone są mitingi AA. Tutaj ma swą siedzibę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Okresowo prowadzone są badania biegłych sądowych. Natomiast doradztwa w zakresie prawa w kontekście uzależnień udziela radca prawny.


Dotychczas Punkt Konsultacyjny działał przy ul. Ignacego Paderewskiego 5 dzieląc siedzibę z Miejskim Żłobkiem, a na czas przejściowy trafił do Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Cichej. Decyzja o zmianie umiejscowienia podyktowana została rozbudową placówki opieki nad dziećmi pod kątem zwiększenia liczby przyjęć. Dodatkowa powierzchnia przyniosła 24 nowych miejsc dla najmłodszych.