OSTATNIA SESJA RADY MIEJSKIEJ VII KADENCJI

2018-10-26

25 października odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej VII kadencji.

Po „roboczej” części sesji, w której omówiono m.in. stopień pozyskania środków zewnętrznych, nadszedł czas podziękowań. Pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy radni, a także burmistrz Wacław Kęska, pełniący przez wiele lat funkcję zastępcy burmistrza Wiesław Leszczyński, aktualny zastępca burmistrza Adam Wójcik, skarbnik miasta Dorota Zięba, a także dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych i Urzędu Miejskiego. Podziękowania złożono również wszystkim pracownikom oraz osobom, które współpracowały z pyskowickim samorządem. Obecna kadencja upływa 16 listopada br.