Ostatnie posiedzenie I kadencji Rady Seniorów Miasta Pyskowice

2024-05-14

Wczoraj w sali sesyjnej urzędu miejskiego odbyło się spotkanie kończące I kadencję Rady Seniorów Miasta Pyskowice. Była to okazja do podsumowań i podziękowań za ostatnie 2 lata. Żegnając radnych I kadencji, przypominamy, że wkrótce ogłoszony zostanie nabór do rady na lata 2024-2026.

Zdjęcie ilustrujące wręczenie kwiatów przewodniczącej Rady Seniorów w trakcie posiedzenia w sali sesyjnej

Powstała w 2022 roku Rada Seniorów Miasta Pyskowice ma charakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny. Jej głównym celem jest budowanie dialogu, partnerstwa i współpracy między środowiskiem osób starszych, a władzami lokalnymi i innymi podmiotami związanymi z tym środowiskiem. W skład wchodzi sześć osób, będących przedstawicielami seniorów oraz trzy kolejne, reprezentujące podmioty działające na ich rzecz.

Wczoraj Teresa Gorczyca, przewodnicząca rady I kadencji, przedstawiła sprawozdanie z rozwiązań i inicjatyw podjętych w tym czasie. Nie zabrakło podziękowań dla pozostałych członków rady, jak i wszystkich osób, dzięki którym misja integrowania środowisk senioralnych nadal może się rozwijać.

Swoje podziękowania członkom rady przekazali również goście – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach Jolanta Drozd, sekretarz miasta Agnieszka Kazubek, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Sportu Justyna Fijołek-Ziobrowska, Magda Patkowska-Lizińczyk w zastępstwie dyrektora OPS, Marek Banasz - kierownik Dziennego Domu „Senior+”, Anna Konarska - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Krystyna Jaszczyk z Caritas parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach.

Kolejną okazją do podziękowań będzie sesja rady miejskiej 23 maja br., na którą ustępującą radę seniorów zaprosili przewodnicząca rady miejskiej Jolanta Drozd oraz burmistrz Pyskowic Adam Wójcik.

Już wkrótce ogłoszony zostanie nabór do rady na lata 2024-2026. Już dziś zapraszamy osoby w wieku 60 +, które przedstawią poparcie co najmniej 15 mieszkańców w wieku senioralnym, bądź zostaną zgłoszone przez podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Każdy taki podmiot może zgłosić jedną propozycję obsadową. Wzory zgłoszeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 109, tel. 32 332 60 24.