OŚWIETLENIE HYBRYDOWE

2018-09-19

W celu poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia miejsc zaciemnionych realizowana jest inwestycja budowy oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Inwestycja obejmuje wybudowanie 59 słupów oświetlenia hybrydowego tj. wykorzystującego energię słoneczną oraz energię z wiatru.

Oświetlenie hybrydowe

Przedmiotowe lampy budowane wszędzie tam, gdzie na budowę tradycyjnych lamp oświetlenia ulicznego zasilanego z sieci energetycznej nie pozwalają względy ekonomiczne albo techniczne. Każda lampa wyposażona jest w 2 panele fotowoltaiczne oraz w wiatrak. Lampy zostały postawione w taki sposób, aby zapewniony był bezpośredni dostęp promieni słonecznych przez jak najdłuższą część dnia, w celu naładowania akumulatorów.
Lampy budowane są w następujących lokalizacjach:

1. ul. Jaśkowicka na odcinku 250 m od wjazdu z ul. Wyzwolenia – 13 lamp
2. ul. Oświęcimska na wysokości budynków 28b – 28j – 3 lampy
3. ul. Rzeczna na odcinku od wjazdu z ul. Gliwickiej do budynku nr 26 – 13 lamp
4. ul. Piaskowa na odcinku od nr 125 do mostu nad Kanałem Gliwickim – 21 lamp
5. ul. Żużlowa na całej długości – 9 lamp.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w całości ze środków zewnętrznych tj. ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności".