OTWARCIE SKRZYŻOWANIA UL. GLIWICKIEJ/UL. WYZWOLENIA Z UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

2018-12-19

W dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia br. o godz. 9.00 zostało otwarte dla ruchu skrzyżowanie ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Ze względu na prowadzone na skrzyżowaniu końcowe prace porządkowe, bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Przez kolejne dwa dni usuwane będą znaki dotyczące objazdów i tym samym przywrócona zostanie  wcześniejsza organizacja ruchu.

 

Całość inwestycji to koszt 3 628 500 zł, w tym:

  • dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej wyniosło 1 483 650 zł,
  • wkład Gminy Pyskowice wyniósł 600 000 zł,
  • wkład Starostwa Powiatowego w Gliwicach wyniósł 1 544 850 zł.

 

Roboty budowlane w zakresie całości zadania obejmowały poszerzenie drogi powiatowej w stosunku do stanu istniejącego celem uzyskania dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniu (poszerzenie wykonane zostanie również na drodze gminnej celem uzyskania wydzielonego pasa ruchu do skrętu w prawo w ul. Gliwicką). W związku z kolizją inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania nastąpiła przebudowa wodociągu, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i przebudowa sieci gazowej.

W chwili obecnej wstrzymano się od wprowadzenia sterowania ruchem na w/w skrzyżowaniu za pomocą sygnalizacji świetlnej z uwagi na planowane na koniec tygodnia rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach odnośnie możliwości jak najszybszego powiązania ze sobą pracy nowo wybudowanej sygnalizacji z istniejącą sygnalizacją zlokalizowaną koło stacji benzynowej ORLEN.